U299唐溪若写真套图64P唐溪若尤果网

U299唐溪若写真套图64P唐溪若尤果网

羅列各有文章,所行目有其常,繫命上下,各有短長。二味等分末之,每一钱或二钱,桃仁去双仁皮尖,碎之,浓煎汤调下,以通为度,日三服。

正營之人,不敢自遠,傾倒枕席。並力同心,象此兩手,乃吉安太平之氣立至也。

於是猾吏亦復共上責於天,名是為民臣共作反逆,罪不除也。伤寒厥逆六七日,发热而利者生,汗出利不止者死,但有阴无阳故也。

行,且使子知其審實。然其受恩大喜,無復有所恨。

此人自師化廼如是,何憂無蒙保者邪?吾書乃為除害氣,故象天為法。

宜自慎不及,勿彊妄語,其為害重。歲月數獨十二也,尚五歲再閏在其中也。

Leave a Reply