Vol488嫩模奈沐子白上衣配黑短裙露黑丝裤袜秀丰满身材诱惑写真62P奈沐子画语界

Vol488嫩模奈沐子白上衣配黑短裙露黑丝裤袜秀丰满身材诱惑写真62P奈沐子画语界

一曰热,热甚则灼其血液干枯,干枯则短缩,观物之干者必缩可见也。即《经》所谓∶邪之所凑,留而不去,其病为实也,实谓痰饮之类。

王汝言谓耳鸣甚者,多是痰火上升,又感恼怒而得。 甚有出数寸者,用巴豆一枚,去油取霜,纸捻卷之,内鼻中,舌自收,此治伤寒后不调摄者。

于是饮食日益停滞,化为败浊,胶粘肠胃之中,营运之机,益以不利。世之用寒凉者固非,知用参而不知先壮水者亦非,致阳火旺而阴愈伤,乃不识先后着也。

既下矣,厥回不冷,脉大而加数,舌亦不干渴,此里邪去,阳气暴伸也,宜柴胡清燥汤∶柴胡、黄芩、陈皮、甘草,去花粉,去知母,加葛根,随其下后数日,舌上复生胎刺,邪未尽也,再下之。重而蓄满者,芫花、大戟、甘遂、牵牛之属利下之。

若由下多亡阴而致者,补脾胃生血,忌用风药。六淫七情,饮食劳倦,皆能致之,不独寒也。

 耳痛如虫内走,蛇蜕灰吹入立愈。解者谓心本开窍于舌,因舌无窍,故借窍于耳。

Leave a Reply