WANIMAL无圣光宅福利视频

WANIMAL无圣光宅福利视频

所以素多湿热之人,久服耳目聪明,然亦不可过用。槐耳治五痔脱肛。

延胡索能散结血,功胜失笑散,而无腥秽伤中之患。出肉刺、溃痈肿恶疮者,生捣涂之,肉刺即出,疮肿即溃也。

审无瘀滞,慎勿漫投。去壳取仁用。

同补药则补,同泻药则泻,同升药则升,同降药则降。 世俗以伤寒无汗不得用桂枝者,非也。

 损胃气,故胃虚人服之,往往作呕,此与《本经》之义似乎相背,而实不相违。发明浮萍发汗胜于麻黄,下水捷于通草。

当归之头止血,尾破血。若气虚下陷人及膈上有稠痰结气者得之,其痞满昏塞愈甚。

Leave a Reply